rokarno

ترکیب رنگ‌ها

دستورالعمل ها

رنگ پس‌زمینه: روی دایره‌های زیر «پس‌زمینه» کلیک کنید تا رنگ پس‌زمینه مورد نظر را برای الگوی کاشی خود انتخاب کنید.
شکل: برای انتخاب شکل الگوی کاشی خود (مربع، دایره یا الماس) روی نمادهای زیر «شکل» کلیک کنید.
طراحی: برای هر رنگ در طرح شما، دکمه ای با عنوان “Color X” وجود دارد. برای انتخاب طرح برای هر رنگ روی این دکمه ها کلیک کنید. پس از کلیک روی دکمه، یک مدال با گزینه های طراحی ظاهر می شود. روی طرح مورد نظر برای آن رنگ کلیک کنید.
درصد ورودی: در کنار هر دکمه رنگی، یک درصد ورودی وجود دارد. درصدی از کل مساحتی که می خواهید رنگ مربوطه در الگو اشغال شود را وارد کنید.
دکمه ساختن: روی دکمه “ساشختن” کلیک کنید تا الگوی کاشی بر اساس انتخاب های شما ایجاد شود.
ایجاد دیوار: ابتدا کاشی را ایجاد کنید سپس می توانید دیوار را ایجاد کنید تا طرح های مشابه را بهتر ببینید
دکمه بازنشانی: از دکمه «تنظیم مجدد» برای پاک کردن همه انتخاب‌ها و شروع دوباره استفاده کنید.

پس‌زمینه :
طرح :